Opettajat

OPETTAJAT 2019

Jonas Silinskas trp
Jukka Eskola trp
Ari Heinonen trp
Tero Toivonen cor
Ville Koponen cor
Jukka Myllys euf
Aleksi Saraskari bar, tba
Valtteri Malmivirta trb
Antti Rissanen trb
Petri Keskitalo tba

 

KAPELLIMESTARIT

Jukka Myllys Kymi Brass Band I
Jan Utbult Kymi Brass Band II
Ville Koponen Kymi Brass Band III

Muutokset mahdollisia